Helinium

Termin helinium oznaczał w czasach Cesarstwa Rzymskiego połączone ujście trzech rzek: Renu , Skaldy i Mozy, których kontury i meandry nie były zbyt precyzyjne. Obecnie jest to Zelandia .

Znajdowała się pod zarządem prowincji Dolnej Germanii i była zamieszkana przez ludność Fryzyjczyków, których miasto Ganuenta - w pobliżu dzisiejszego Colijnsplaat - było stolicą tej civitas .

Toponimia

Alternatywna pisownia

Niejasne znaczenie

Powiązane artykuły

Uwagi i odniesienia

  1. Według P. Schrijvera, odnośnie krytyki i innych podejść (do * pelh2- 'sich nähern' LIV: 420) patrz Falileyev, 'Galsk. s, SROKA p '.