Gmina

Gmina (liczba mnoga: gminy ), w francuskiej  : gminy , jest podstawową jednostką podziału administracyjnego Polski . Jest to najmniejsza jednostka samorządu terytorialnego w kraju.

Etymologia

Słowo gmina pochodzi od niemieckiego słowa Gemeinde, które oznacza „społeczność” lub „gmina”.

Charakterystyka

Gmina jest najmniejszym polskim podział administracyjny z autonomii zarządzania. Z grubsza odpowiada gminie lub gminie w innych krajach. Od 1972 roku zastępuje mniejszą gromadę .

W Polsce istnieją trzy typy gmin  :

Niektóre gminy wiejska mają siedzibę w mieście poza ich terytorium. Przykładowo Augustów jest siedzibą administracyjną gminy wiejskiej w Augustowie, ale nie jest jej częścią. Augustów jest także siedzibą gminy miejskiej Augustów (gmina miejska Augustów).

Władzę wykonawczą sprawuje wójt , burmistrz w gminach mieszanych lub miejskich lub prezydent w dużych miastach na poziomie powiatu .

Gmina może być podzielona na mniejsze jednostki funkcjonalne: wsi, okręgów, okolic ( sołectwa , dzielnice , osiedla ). Na czele sołectwa stoi sołtys wybierany przez mieszkańców wsi, wspomagany przez obieralną radę ( rada sołecka ).

Statystyka

Województwo Gmina
miejska
Gmina
miejska-wiejska
Gmina
wiejska
Gmina
wiejska

z siedzibą na zewnątrz
Całkowity
Dolne Karpaty +016, +029, +0114, +012, +0171,
Dolny Śląsk +036, +055, +0078, +014, +0183,
kujawsko-pomorskie +017, +035, +0092, +013, +0157,
Wielkopolska +019, +090, +0117, +011, +0237,
Łódź +018, +025, +0134, +015, +0192,
Lublin +020, +021, +0172, +017, +0230,
Lubuska +009, +033, +0041, +005, +0088,
Mazowsze +035, +050, +0229, +015, +0329,
Opole +003, +032, +0036, +000, +0071,
Małopolska +015, +042, +0125, +009, +0191,
Podlasie +013, +023, +0082, +012, +0130,
pomorski +025, +017, +0081, +013, +0136,
zachodniopomorskie +011, +051, +0052, +008, +0122,
Święty Krzyż +005, +026, +0071, +001, +0103,
Śląsk +049, +022, +0096, +000, +0167,
Warmińsko-Mazurski +016, +033, +0067, +015, +0131,
Całkowity +307, +584, +1587, +160, +2638,

Zobacz również