dunglish

Termin Dunglish ( skrót holenderskiego angielskiego ) oznacza nie używanie angielskich słów przez Holendrów, ale typ używanego przez nich angielskiego (w Holandii angielskiego uczy się od szkoły podstawowej). Wpływ języka niderlandzkiego na język angielski przejawia się w trzech głównych obszarach: wymowa, szyk wyrazów, znaczenie wyrazów.

Wymowa

Kilka przykładów :

Szyk wyrazów

Podczas gdy angielski jest zgodny z kolejnością podmiot-czasownik-uzupełnienie, holenderski oscyluje między tą kolejnością a porządkiem podmiot-dopełnienie-czasownik, stąd błędy składniowe, jak w

Znaczenie słów

Posługując się językiem angielskim, Holendrzy nie zawsze są podejrzliwi wobec fałszywych przyjaciół , co może prowadzić do nieporozumień. Kilka przykładów :

Nagroda mówi Nagroda Najgorszego Nauczyciela

Politechnika w Delft co roku przyznaje tak zwaną Worst Teacher Award (dosłownie „najgorszą nagrodę nauczyciela”) profesorowi, który wyróżnił się wybitną angielską wadą. Otrzymuje kiełbasę, bo jeśli najgorszy oznacza po angielsku "najgorszy", to po holendersku kiełbasa.

Powiązany artykuł