Sąd Magistratów Australii Zachodniej

Magistrates Court of Western Australia ( Magistrates Court of Western Australia w języku angielskim ) jest pierwszy poziom sąd w Australii Zachodniej , w Australii . Posiada jurysdykcję w sprawach cywilnych i karnych, a także w kilku sprawach administracyjnych. Istnieje od tego czasuMaj 2005i został utworzony przez połączenie trzech sądów: Sądu Petty Sessions Australii Zachodniej , Sądu ds. Drobnych Roszczeń Australii Zachodniej i Sądu Okręgowego Australii Zachodniej . Dokonuje się go na podstawie ustawy Court of Magistrates ( ustawa o sądzie pokoju w języku angielskim) z 2004 r. Sędziów sądu mianuje gubernator Australii Zachodniej .

Uwagi i odniesienia

Załącznik

Link zewnętrzny