Warstwa D ″

Warstwa D '' to głęboki obszar Ziemi o niezwykłych właściwościach sejsmicznych. W rzeczywistości odpowiada to silnym bocznym wahaniom prędkości fal sejsmicznych , obejmującym również obszary o szczególnie małych prędkościach. Warstwa ta należy do płaszcza Ziemi i znajduje się dokładnie na styku z jądrem .

Niskie prędkości sejsmiczne są najprawdopodobniej spowodowane obecnością częściowo stopionych skał. Jeśli rzeczywiście istnieje warstwa cieczy, to niewątpliwie jest ona źródłem pióropuszy zasilających wulkany gorących punktów .