Spór

Termin „  postępowanie sądowe  ” ma kilka znaczeń:

Etymologia

Spór sądowy wywodzi się z łacińskiego „contentiosus”, co oznacza: „  co prowadzi do kłótni  ”

Obszary zastosowań

Spory sądowe mają zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak psychologia z postępowaniem sądowym w relacjach lub prawo, gdzie termin ten oznacza zarówno sam spór, jak i wszystkie spory między dwiema stronami.

Spory wyborcze

W Szwajcarii za spory wyborcze ostatecznie odpowiada sąd federalny. W pierwszej kolejności kompetencje należą do rządów kantonów.

Bibliografia

  1. Słownik etymologiczny Larousse, Paryż 1971

Źródła

Powiązane artykuły