Commonwealth (Stany Zjednoczone)

Commonwealth ( / k ɑ m ə n ˌ w ɛ the θ / ) to oficjalna nazwa noszona przez cztery z pięćdziesięciu stanów tworzących Stany Zjednoczone  :

To stare angielskie imię znaczy „powszechny dobrobyt”, kładzie nacisk na fakt, że rodzaj rządów tych państw jest „na podstawie zgody całość ludu”, to znaczy rząd o „ republikańskiej typ”.   » , W przeciwieństwie do statutu kolonii królewskiej. To wyznanie w rzeczywistości nie ma konstytucyjnego wpływu na te jednostki terytorialne (niektóre nie są bardziej republikańskie niż inne).

W języku potocznym większość Amerykanów nie rozróżnia pojęć „Commonwealth” i „State”.

Uwagi i odniesienia

  1. Wymowa w amerykańskim angielskim transkrybowana zgodnie ze standardem API .