Kod ISTAT

Ten artykuł jest wstępnym szkicem dotyczącym prawdopodobieństw i statystyk .

Możesz dzielić się swoją wiedzą doskonaląc ją ( jak? ) Zgodnie z zaleceniami odpowiednich projektów .

Kod ISTAT ( włoski  : code ISTAT ) kod identyfikacyjny, opracowany dla statystycznych celów , przez Istituto Nazionale di statystycznej (ISTAT), oficjalny instytut statystyczny w Włoszech .

Struktura kodu ISTAT

W swojej oficjalnej formie składa się z dwóch części trzech cyfr oddzielonych spacją, myślnikiem i drugą spacją. W obecnym użyciu dwie ponumerowane części są ze sobą połączone:

Niezależnie od kodu gminy, kod regionu składa się z dwóch cyfr.

Powiązane artykuły

Linki zewnętrzne