CODEN

Przedmiot jest bibliograficzny kod sześć znaków, określone przez normę ASTM E250. Pozwala na zwięzłą, unikalną i jednoznaczną identyfikację tytułów publikacji periodycznych i nieperiodycznych ze wszystkich dziedzin.

CODEN jest szczególnie używany przez społeczność naukową jako narzędzie do cytowania publikacji periodycznych oraz jako klucz wyszukiwania w katalogach bibliograficznych.

Uwagi i odniesienia

Link zewnętrzny