Glinian wapnia

Do glinianów wapnia wytwarza się przez jednoczesne ogrzewanie tlenek wapnia CaO lub tlenek glinu AI 2 O 3 w wysokich temperaturach. Występują przy produkcji materiałów ogniotrwałych i cementów .

Stabilne fazy pokazane na diagramie fazowym powstałe pod ciśnieniem atmosferycznym i przy normalnej wilgotności to:

Zobacz też

Uwagi i odniesienia

  1. (w) Hideo Hosono, Keiichi Tanabe Eiji Takayama-Muromachi, Hiroshi Kageyama, Shoji Yamanaka Hiroaki Kumakura Minoru Nohara, Hidenori Hiramatsu i Satoru Fujitsu, „  Badanie nowych nadprzewodników i materiałów funkcjonalnych oraz produkcja nadprzewodzących taśm i drutów żelaznych  ” , Nauka i technologia materiałów zaawansowanych , vol.  16 N O  3,2015( DOI  10.1088 / 1468-6996 / 16/3/033503 , odczyt online , dostęp 18 listopada 2016 ).