Alton

Antroponim

Imię

Nazwisko

Alton to nazwisko rodowe noszone w szczególności przez:

Toponim

Alton to nazwa miejsca noszona w szczególności przez:

Australia

Kanada

Stany Zjednoczone

UK

Nowa Zelandia

i również :