Aletheia

Pojęcie aletheia ( ἀλήθεια w starożytnej grece), wywodzące się z filozofii starożytnej Grecji , zostało użyte przez Parmenidesa w jego poemacie De la nature . Według Parmenidesa można przeciwstawić domenę prawdy ( aletheia ) opinii lub doxa . Według definicji z pseudo-Plato , Aletheia jest „układ, który umożliwia stwierdzenie i negacji” .

Martin Heidegger odnowił podejście do koncepcji aletheia .

Alètheia w starożytnej Grecji

Marcel Detienne w swojej pracy Les Maîtres de rire dans la Grecie archaïque z 1967 r. Podkreślił pewną liczbę znaczeń, które wydają się potwierdzać obserwacje Martina Heideggera i uzasadniają jego interpretację pojęcia aletheia jako odsłonięcia bytu. orzeczenie z wczesnych lat dwudziestych XX wieku.

„Słowo (Prawdy) jest tego samego rzędu: podobnie jak ręka, która podaje, która przyjmuje, jak gesty przekleństwa, jest siłą religijną działającą zgodnie ze swoją własną skutecznością. "

Marcel Détienne , Mistrzowie prawdy

Najważniejsze punkty do zapamiętania, które można znaleźć w podejściu heideggerowskim, to:

 1. efektywność: „Słowo prawdy” nie jest oddzielone od jego realizacji, ponieważ jest jednym z siłami natury, zauważa Marcel Détienne  ;
 2. ponadczasowość: „Słowo Prawdy” jest wymawiane w czasie, który ucieka sukcesja obejmujący przeszłość, teraźniejszość i przyszłość jako słowo Kalchas w Iliadzie od Homera , powiedział Gerard gość;
 3. to magiczno-religijne słowo wykracza poza ludzi; nie jest przejawem woli;
 4. „Słowo prawdy” jest także słowem sprawiedliwości, słowem, które budzi pamięć, zaufanie, zdolność przekonywania i ostateczne przylgnięcie;
 5. starożytni Grecy nie znają wyraźnej opozycji między prawdą a fałszem, inne pary przeciwieństw zakłócają ten schemat, „pamięć / zapominanie”, „skuteczny / nieskuteczny”, „sprawiedliwy / niesprawiedliwy”, „zaufanie / oszustwo”, „perswazja / niesłyszalne ”.

Podsumowując, „Prawda-aletheia” nie jest jeszcze pojęciem, a zwłaszcza nie jest jeszcze oceną korespondencji, jest wyrażona w Słowie, magiczno-religijnym Słowie, wypowiedzianym przez uprawnionych ludzi, którzy wyrażają siłę i są interesariuszami Phusis . Jako taka jest skuteczna i pełni funkcję mówienia i działania na podstawie tego, co jest. Ale aletheia, łącznie z „panami prawdy”, czyli królami sprawiedliwości i kapłanami, zawsze pozostanie krucha, zawoalowana, narażona na błąd, oszustwo lub zapomnienie, jednym słowem do Lety .

Pojęcie Alètheia w filozofii Martina Heideggera

Martin Heidegger odnowił podejście do koncepcji alethei . Dochodzi do wniosku, że termin pierwotnie oznaczał dziś dwa odrębne pojęcia:

 1. „Prawda” (jak odsłonięcia), wynikające z Lethe „zapominania” i A (negacja);
 2. „Rzeczywistość” w przeciwieństwie do „wyglądu”.

Z jego punktu widzenia kwestia istoty „prawdy” była od początku myśli zachodniej niezwykle problematycznym tematem, który pozostawał problematyczny na wszystkich etapach historii filozofii. Dlatego kilkakrotnie do niego wracał.

Uwagi i odniesienia

 1. Lambros Couloubaritsis 2016 , rozdział Parmenides, czytaj online.
 2. Detienne 1990
 3. Detienne 1990 , s.  52.
 4. Detienne 1990 , s.  58.
 5. Detienne 1990 , s.  59
 6. Detienne 1990 , s.  57-62.
 7. Detienne 1990 , s.  50-51.
 8. Detienne 1990 , s.  72.
 9. Anatole Bailly , słownik grecko-francuski , Hachette, str.  76.

Uwagi

 1. Teza, zgodnie z którą Grecy wyrażali fenomen prawdy w sposób negatywny za pomocą prywatnej alfy , a zatem aletheia pierwotnie oznaczała, poza Lethe , przedwerbalne ontologiczne otwarcie, odsłonięcie, była kwestionowana od `` powstania w wyniku kontrowersji z filologiem Paulem Friedländerem, jego kolegą z Marburga, patrz przypis 46-47 w JF Courtine (red.), Heidegger 1919-1929. Od hermeneutyki faktyczności do metafizyki Dasein , Paryż, Vrin, 1996.

Bibliografia

Powiązane artykuły

Linki zewnętrzne