Umowa grupowa

Umowa grupowa to układ zbiorowy, który można zawrzeć na poziomie grupy, zgodnie z warunkami określonymi w art. L. 2232-30 do L. 2232-35 Kodeksu pracy .

Charakterystyka

Niniejsza umowa jest negocjowana między:

Umowa musi określać jej zakres i może dotyczyć tylko niektórych spółek z grupy.

Postanowienia niniejszej umowy nie mogą odbiegać od umów branżowych lub zawodowych. (Chyba że wyraźnie stanowią, że umowy grupowe mogą od nich odstępować)

Jego ważność jest uwarunkowana podpisem jednego lub więcej związków reprezentujących co najmniej 30% głosów w pierwszej turze wyborów, winy KE, DUP lub DP. Ponadto nie może być sprzeciwu ze strony organizacji, która uzyskała co najmniej 50% głosów.

Bibliografia