1989Informacje, które udało nam się zgromadzić na temat 1989 , zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat 1989 . W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o 1989 , a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o 1989 . Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o 1989 poniżej. Jeśli informacje o 1989 , które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Chronologie
Opis tego obrazu, równie skomentowany poniej
Lat:
1986 +1.987 1.988 1.989 1.990 1.991 1992 Dekady: 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 wieki XIX th  wieku XX th  century XXI th  wieku Tysiclecia: I st  Millennium II th  Millennium III th  Millennium  

  

  

  
Chronologie geograficzne
Chronologie tematyczne
Lotnictwo Architektura Sztuka Astronautyka Motoryzacja Komiksy Koleje Kino Disney Prawo Szachy Ekonomia Fantastyka Pika nona Komputery Gra Gra wideo Literatura Muzyka popularna Muzyka klasyczna Moneta Zajcia w parkach Fotografia Filozofia Radio Zdrowie i medycyna Nauka Science fiction Socjologia Sport Telewizja Terroryzm Teatr
Kalendarze
Romaski  · Chiski  · Gregoriaski  · Hebrajski  · Hinduski  · Hidry  · Perski  · Republikaski

1989 to zwyky rok rozpoczynajcy si w niedziel .

W skrócie

Stosunki midzynarodowe

Wydarzenia

Afryka

 • 1 st  marca  : Zgromadzenie Ogólne ONZ przyja plan ONZ do Namibii  ; 1 st  kwiecie The UNTAG wspiera administracj kraju kontrolowania wycofanie z Afryki Poudniowej Namibii i organizowania wyborów.
 • 24 - 26 maja  : Szczyt Frankofonii w Dakarze. 24 kwietnia Francja ogosia umorzenie caego dugu publicznego 35 krajów afrykaskich. Deklaracja z Dakaru w sprawie edukacji i szkole, zakwalifikowana jako strategiczny obszar interwencji.
 • November 7 - 11  : zniesienie segregacji rasowej i wielopartyjnych wyborów parlamentarnych w Namibii . SWAPO dostaje 57% gosów w wyborach do Konstytuanty.
 • Listopad  : strajk generalny urzdników pastwowych w Beninie , bezpatny od kilku miesicy. 30 listopada KC zapowiedzia reformy polityczne, instytucjonalne i gospodarcze.

Algieria

 • 9 lutego  : utworzenie RCD - spotkanie na rzecz kultury i demokracji
 • 17 lutego  : Algieria przystpuje do Zwizku Arabskiego Maghrebu .
 • 18 lutego  : ogoszenie w meczecie Es-Sunna w Bab El Oued nadchodzcego utworzenia Islamskiego Frontu Zbawienia .
 • 23 lutego  : referendum w sprawie nowej algierskiej konstytucji , bardziej demokratycznej i respektujcej wolnoci publiczne. Plebiscyt z 99% gosów i 82% udziaem. Utworzenie systemu wielostronnego. Utworzenie wybieralnego parlamentu i rozdzia wadzy cywilnej i wojskowej.
 • 10 marca  : Fundacja na meczet Ibn Badis w Kouba z Islamskiego Frontu Ocalenia , partii islamistycznej wzywajc do ustanowienia kalifatu w Algierii .
 • 6 wrzenia  : FIS uzyskuje zgod Ministerstwa Spraw Wewntrznych, z naruszeniem nowej konstytucji lutowej zakazujcej tworzenia jakiejkolwiek religijnej partii politycznej.
 • 16 wrzenia  : reformator Mouloud Hamrouche tworzy nowy rzd w Algierii. Zliberalizowa pras, zreformowa sdownictwo i pooy kres niektórym pastwowym monopolom na przedsibiorstwa publiczne i prywatne. Skuteczna liberalizacja gospodarki i ycia politycznego wywouje bezprecedensowe wrzenie w spoeczestwie algierskim.
 • 21 grudnia  : kilkadziesit tysicy zawoalowanych kobiet, w towarzystwie swoich mów, zbiera si na algierskim Narodowym Zgromadzeniu Ludowym, aby potpi nasilenie ataków na islam i muzumanów. Ulemas, przywódcy Islamskiej Ligi Dawa potpiaj sport i rónorodno oraz domagaj si praw zgodnych z islamem, posuwajc si nawet do porównywania algierskich stowarzysze feministycznych do kobiet francuskich spadochroniarzy pod koniec lat pidziesitych.

Ameryka

 • 10 marca , kryzys zaduenia w Ameryce aciskiej  : ogoszenie Planu Brady'ego. Sekretarz Skarbu USA Nicholas Brady proponuje plan, który zmusza banki komercyjne do znacznych ustpstw wobec swoich duników, w tym dobrowoln redukcj zaduenia; Banki musz dooy stara, aby osign redukcj, zarówno zaduenia, jak i obsugi zaduenia. Kilka krajów, jak Kostaryka , moe szybko skorzysta z planu Brady'ego, ale dla wikszoci innych problem zaduenia pozostaje nierozwizany.
 • 7 maja  : wybory w Panamie . Prawdopodobne zwycistwo kandydata Guillermo Endary z partii Demokratyczny Sojusz Opozycji Cywilnej (ADOC). Manuel Noriega odmawia uznania poraki swojego kandydata z Koalicji Wyzwolenia Narodowego (COLINA), Carlosa Duque  (w) i Najwyszy Trybuna Wyborczy odwouje gosowanie, aby unikn wojny domowej.
 • 31 maja , Meksyk: rzd Salinas przedstawia Kongresowi swój Narodowy Plan Rozwoju 1989-1994. Przyspiesza prywatyzacj znacjonalizowanych przedsibiorstw i podejmuje dziaania zachcajce cudzoziemców do inwestowania poprzez umoliwienie im penej kontroli nad przedsibiorstwami.
8 lipca  : Carlos Menem otrzymuje paeczk prezydenck z rk Raúla Alfonsína .
 • 8 lipca , Argentyna  : Carlos Menem dochodzi do wadzy . To uchwala ustaw reform pastwa ( 14 sierpnia ), zapewniajc nisze wydatki publiczne i harmonogram prywatyzacji ( Aerolineas Argentinas , Entel ) oraz ustawy awaryjne gospodarcza ( 1 st  wrzenia ), który pocztkowo czas pogarsza hiperinflacji. Dodatkowe dziaania majce na celu cakowite uwolnienie rynków po zmianie ministra gospodarki ( 19 grudnia ) skutecznie ograniczaj inflacj.
 • 30 lipca  : demokracja w Chile . Reformy konstytucyjne (ograniczenie roli Rady Bezpieczestwa Narodowego, mandat prezydenta do 4 lat itp.) s zatwierdzane w referendum. Na potrzeby wyborów prezydenckich powstaje Concertation for Democracy, skupiajcy 17 partii lewicowych i centralnych, by wesprze Patricio Aylwina , Prezydenta Chrzecijaskiej Demokracji.

Azja i Pacyfik

Pu Zhiqiang , wówczas student, podczas protestu na Tiananmen 10 maja.
 • 26 wrzenia  : oficjalne wycofanie wojsk wietnamskich z Kambody , uzyskane pod presj midzynarodow. Emigracja zostaje zatrzymana.
 • Wrzesie  : utworzenie Hizbul Mudahidin (Partii wojowników wiary). Bojownicy islamscy prowadz akcje partyzanckie przeciwko indyjskim interesom w Kaszmirze .

Bliski Wschód

 • 17 maja  : gdy izraelscy Parlament gosuje nad propozycjami pokojowych zdefiniowanych przez Icchak Szamir na 14  : wybory w terytoriach okupowanych , ale odmowa udziau OWP , tymczasowy autonomii przez trzy lata, a potem otwarcie negocjacji w sprawie ostatecznego statusu terytoriów , ale odrzucenie pastwa palestyskiego. James Baker akceptuje plan Szamira, ale odrzuca ide wikszego Izraela . Arafat akceptuje inicjatyw Szamira, ale poprzez jej zmian (czciowe wycofanie armii izraelskiej, nadzór nad wyborami przez ONZ , powrót uchodców, ostateczne utworzenie pastwa Palestyna ).
 • 7 padziernika  : James Baker proponuje plan powoania palestyskiej delegacji do negocjacji z prawem kontroli Izraela, zorganizowania wyborów na terytoriach okupowanych i uznania planu Szamira.
 • 8 listopada  : wybory w Jordanii pokazuj silny postp islamistów, którzy zdobywaj 31 mandatów na 80. Husajn z Jordanii postanawia przystpi do politycznych rodków liberalizacyjnych i atakuje polityk amerykask uwaan za odpowiedzialn za sytuacj gospodarcz. Ogosi nowe wybory, pierwsze od 1967 r., a upowanione partie polityczne zakazane od 1957 r . Wzywa kraje produkujce rop do udzielenia mu pomocy gospodarczej i finansowej.
 • 31 grudnia  : w Nachiczewan setki demonstrantów, gównie uchodców wygnanych z ssiedniej Armenii, domagaj si nowej ziemi. W cigu kilku godzin niszcz ponad 130 kilometrów granicy z Iranem , dziesitki posterunków granicznych, setki pylonów i oznacze granicznych.

Liban

 • 17 wrzenia  : trójstronny komitet arabski (Maroko, Algieria, Arabia Saudyjska) proponuje zaakceptowany przez Syri plan pokojowy , obejmujcy ogólne zawieszenie broni, zniesienie blokad i spotkanie deputowanych libaskich poza granicami kraju.
 • 30 wrzenia  : spotkanie deputowanych libaskich w Taif w celu omówienia planu pokojowego zaproponowanego przez Lig Arabsk .
 • 22 padziernika  : Libascy deputowani gosuj za porozumieniami Taef . Podkrelaj niepodlego Libanu i przypominaj o czonkostwie tego kraju w LEA (Lidze Pastw Arabskich), Organizacji Narodów Zjednoczonych i Ruchu Pastw Niezaangaowanych . Liczba deputowanych zostaje zwikszona do 108 z parytetem midzy muzumanami a chrzecijanami. Kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej zostaj ograniczone na rzecz Przewodniczcego Rady. Przywrócenie jednoci narodowej wymaga wyboru nowej gowy pastwa, rozwizania milicji, powoania gabinetu jednoci narodowej i przyjcia reform. Siy syryjskie mog pozosta w Libanie przez dwa lata, aby pomóc w odbudowie i wadzy pastwowej. Milicja, niesunnickie spoecznoci muzumaskie i Michel Aoun sprzeciwiaj si umowie.
 • 4 listopada  : Michel Aoun ogasza rozwizanie parlamentu, decyzja uznana za nielegaln przez premiera Selima Hossa .
 • 5 listopada  : pomimo nacisków aunistów na chrzecijaskich deputowanych, René Moawad zosta wybrany na prezydenta Republiki i mianowa Sélim Hossa na stanowisko premiera.
 • 22 listopada  : René Moawad zostaje zamordowany.
 • 24 listopada  : Elias Hraoui zostaje wybrany na prezydenta Republiki. Aoun utrzymuje kontrol nad chrzecijask czci Bejrutu . Zagraniczne ambasady postanawiaj rozpozna Hraoui i porzuci Aouna. FL zgadza si przystpi do porozumienia Taef.

Europa

Zachodnia Europa

Wschodnia Europa

16 czerwca  : pogrzeb Imre Nagy .
11 lipca  : Premier Wgier Miklos Nemeth wrcza prezydentowi George'owi HW Bushowi (po lewej) i sekretarzowi stanu Jamesowi Bakerowi (po prawej) tablice zawierajce drut kolczasty zapany na elaznej kurtynie .
 • 23 sierpnia  : trasa batycka . Demonstracja w postaci ludzkiego acucha w krajach batyckich, idca z Wilna do Tallina przez Ryg , domagajca si niepodlegoci od Zwizku Radzieckiego.
 • 31 sierpnia  : Z inicjatywy wikszoci modawskiej rumuski zostaje uznany za jzyk urzdowy w Modawii . Problemy etniczne i terytorialne przeradzaj si w wojn domow. Na poudniu i wschodzie kraju pojawiaj si ruchy separatystyczne. Urzdnicy odmawiaj stosowania prawa jzykowego lokalnie w regionie na wschód od Dniestru, gdzie wystpuje silna mniejszo sowiaska. Powstaje partia polityczna Yedinstvo (po rosyjsku jedno), która domaga si wikszej autonomii dla Naddniestrza . Uzyska organizacj referendum (), po czym wadze lokalne ogaszaj, e , utworzenie Dniestru Modawskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej .
 • 07 padziernika  : ostatnia wielka popularnoci demonstracja reimu komunistycznego w NRD, z okazji 40 th  -lecia NRD.
 • 9 padziernika  : 70.000 ludzi demonstruje w Lipsku, skandujc: Wir sind das Volk! " (" Jestemy ludmi ! "). Policja nie interweniuje.
 • 18 padziernika  :
  • Gorbaczow odmawiajcy uycia sowieckich czogów ( 7 padziernika ), Erich Honecker , sekretarz generalny partii komunistycznej i kanclerz NRD , opuszcza wadz. Jego nastpca, Egon Krenz (- 3 grudnia ), mimo ustpstw i ponownego otwarcia granicy czechosowackiej 3 listopada , by przytoczony skal ruchu protestacyjnego.
  • ustanowienie systemu wielopartyjnego na Wgrzech , który nie nazywa si ju demokracj ludow.
9 listopada  : upadek muru berliskiego . Niemcy Wschodnie uzyskali swobod przemieszczania si, nie wykorzystujc jej do emigracji na zamony Zachód. Powstaje pytanie o przetrwanie NRD . Umiarkowani komunici, tacy jak nowy premier Hans Modrow i sekretarz generalny Gregor Gysi, maj nadziej na utrzymanie socjalistycznego systemu, który staby si liberalny, ale z Lipska zaczyna si danie zjednoczenia dwóch Niemców , haso, które znajduje aprobat. .
 • 9 listopada  : upadek muru berliskiego , symboliczny koniec zimnej wojny . Egon Krenz musi postanowi otworzy swoje drzwi na zachód.
 • 10 listopada  :
  • dymisja bugarskiego dyktatora Todora iwkowa sprawujcego wadz od 1954 r. w Bugarskiej Republice Ludowej . Po pozbawionej szczeroci apelu na rzecz socjalistycznego pluralizmu, jego polityka przymusowej asymilacji osób mówicych po turecku wiadczy o ograniczonym nacjonalizmie, a kiedy odrzuca im moliwo wyjazdu, 300 000 z nich wygrywa Turcj . Te oburzajce posunicia skaniaj najbardziej umiarkowanych komunistów, skupionych wokó Petara Madenowa , do zmuszenia Todora Diwkowa do rezygnacji , a nastpnie do usunicia go z partii. Opozycja zrzeszona w Unii Si Demokratycznych (UFD) zmusza rzd do zmiany konstytucji, pooenia kresu monopolowi Partii Komunistycznej i pozwolenia mówicym po turecku na uywanie ich muzumaskich imion.
  • e Osetyjczycy twierdz ich autonomi w Gruzji .

Zaoona w 1989 roku

Urodzeni w 1989

Zgony w 1989 r.

Gówne osobistoci, które zmary w 1989 r.

Uwagi i referencje

 1. Dale P. Cruikshank, Mildred Shapley Matthews, AM Schumann, Neptune and Triton , University of Arizona Press,, 1249  s. ( ISBN  978-0-8165-1525-7 , prezentacja online )
 2. James A. Thompson, Making North America: Trade, Security and Integration , University of Toronto Press ,, 200  pkt. ( ISBN  978-1-4426-6514-9 , prezentacja online )
 3. Martine Tabeaud i Grégory Hamez, Metamorfozy odpadów , Publikacje Sorbony,, 160  pkt. ( ISBN  978-2-85944-406-8 , prezentacja online )
 4. Delphine Couveinhes-Matsumoto, Prawa ludów tubylczych i eksploatacja zasobów naturalnych w Ameryce aciskiej , Pary, Éditions L'Harmattan ,, 618  s. ( ISBN  978-2-343-06622-6 , prezentacja online )
 5. Charles-Philippe David, Instytucje pokoju : integracja europejska i perspektywy bezpieczestwa , Harmattan,( ISBN  978-2-89489-021-9 , prezentacja online )
 6. Claude B. Levenson, Tybet: niewygodne pytanie , Albin Michel ,, 304  pkt. ( ISBN  978-2-226-19646-0 , prezentacja online )
 7. Dokument z sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Sesja zwyczajna (cz czwarta) , t.  8, Rada Europy,( ISBN  978-92-871-4738-7 , prezentacja online )
 8. gospodarki i rynku Trzeciego wiata , publikacja Univ Rouen Havre, 322  str. ( ISBN  978-2-87775-680-8 , prezentacja online )
 9. Claude Faure, w subach republiki: od BCRA do DGSE , Fayard ,, 786  s. ( ISBN  978-2-213-66039-4 , prezentacja online )
 10. Philip Noudjenoume, Democracy in Benin, 1988-1993: oceny i perspektywy , L'Harmattan ,, 395  s. ( ISBN  978-2-7384-7768-2 , prezentacja online )
 11. Christian Bader, Namibia , Karthala ,, 239  s. ( ISBN  978-2-86537-644-5 , prezentacja online ) , s.  145.
 12. Sadri Khiari, Tunezja: rozpad miasta: przymus, zgoda, opór , kradzie.  Karthala,, 202  pkt. ( ISBN  978-2-84586-401-6 , prezentacja online )
 13. Céline Vandermotten, Geopolityka Doliny Senegalu: fale niezgodyA , L'Harmattan ,( ISBN  978-2-7475-5855-6 , prezentacja online )
 14.   Owiadczenie p. François Mitterranda, Prezydenta Republiki, w sprawie francuskiej propozycji umorzenia cakowitego zaduenia trzydziestu piciu najbardziej zaduonych krajów afrykaskich, Dakar, 24 maja 1989 r.   , na vie-public.fr
 15. Abdou Diouf, Pasja frankofoska: dyskursy i interwencje, 2003-2010 , Bruksela, Groupe de Boeck,, 306  s. ( ISBN  978-2-8027-3027-9 , prezentacja online )
 16. André Guichaoua, wygnacy, uchodcy, przesiedlecy w rodkowej i wschodniej Afryce , Karthala ,, 1072  s. ( ISBN  978-2-8111-3842-4 , prezentacja online )
 17. Barnabé Georges Gbago, Benin a prawa czowieka , L'Harmattan ,, 266  s. ( ISBN  978-2-7475-0773-8 , prezentacja online )
 18. Israel Mensah, Isidore de Souza: zaoyciel demokracji w Afryce: przemiany polityczne w Beninie (1989-1993) , Pary, Karthala ,, 330  pkt. ( ISBN  978-2-8111-0470-2 , prezentacja online )
 19. (w) Robert S. Kramer, Richard Andrew Lobban, Carolyn Fluehr-Lobban, Sownik historyczny Sudanu , Lanham (Md.), Rowman & Littlefield,( ISBN  978-0-8108-6180-0 , prezentacja online )
 20. Rémy Bazenguissa-Ganga , Drogi polityki w Kongo: esej z socjologii historycznej , Karthala , 1997 suma stron =, 459  s. ( ISBN  978-2-86537-739-8 , prezentacja online ) , s.  245
 21. (en) Gail M. Gerhart, Od Protest zakwestionowa: dokumentalny Historia afrykaskiego polityka w RPA, 1882-1990 Challenge i Victory, 1980-1990 , vol.  6, Bloomington, Indiana University Press,, 778  s. ( ISBN  978-0-253-35422-8 , prezentacja online )
 22. Jacqueline Audrey Kalley, Elna Schoeman, Lydia Eve Andor, Southern African Political History: A Chronology of Key Political Events from Independence to Mid 1997 , Greenwood Publishing Group ,, 904  s. ( ISBN  978-0-313-30247-3 , prezentacja online )
 23. Bernard Phan, Chronologia globalizacji: od 1492 do dnia dzisiejszego , Presses Universitaires de France,, 288  s. ( ISBN  978-2-13-062094-5 , prezentacja online )
 24. Christian Behrendt i Frédéric Bouhon, Wprowadzenie do Ogólnej Teorii Pastwa , tom.  1, Bruksela, Larcier,, 617  s. ( ISBN  978-2-8044-3516-5 , prezentacja online )
 25. David Lea i Annamarie Rowe, Chronologia polityczna Afryki , tom.  4, Taylor i Franciszek ,, 499  s. ( ISBN  978-1-85743-116-2 , prezentacja online )
 26.   BENIN Event benchmarks   , na cour-constitutionnelle-benin.org
 27. Izrael Mensah, op. cit , s.  113 .
 28. (w) Emmanuel Kwaku Akyeampong Henry Louis Gates, pan Steven J. Niven, Sownik biografii afrykaskiej , tom.  1-6, Oxford, Oxford University Press ,( ISBN  978-0-19-538207-5 , prezentacja online )
 29. Guy-Michel Chauveau, Hervé Gaymardtitre, Komisja Spraw Zagranicznych, Raport informacyjny na temat misji Zaangaowanie i dyplomacja: zaangaowanie i dyplomacja: jaka doktryna dla naszych interwencji wojskowych , Zgromadzenie Narodowe,( prezentacja online )
 30. Ferdinand Deleris, Madagaskar 1991-1994: W oku cyklonu , L'Harmattan ,, 156  pkt. ( ISBN  978-2-296-29168-3 , prezentacja online )
 31. Danielle Domergue-Cloarec, Antoine Coppolani, Konflikty mutacji od zimnej wojny do nowych konfliktów: typologia esej: od 1947 do wspóczesnoci , Éditions Complexe ,, 502  pkt. ( ISBN  978-2-87027-990-8 , prezentacja online )
 32. Myriam Ait-Aoudia, demokratycznej dowiadczenie w Algierii (1988-1992): nauka Politycznych i zmiany ustroju , Presses de Sciences Po ,, 352  s. ( ISBN  978-2-7246-8959-4 , prezentacja online )
 33. Hassane Zerrouky, La Nébuleuse Islamiste en France et en Algérie = , Editions 1,, 374  s. ( ISBN  978-2-84612-320-4 , prezentacja online )
 34. Publitec Publications, Kto jest kim w wiecie arabskim 2007-2008 , Walter de Gruyter ,, 1216  s. ( ISBN  978-3-11-093004-7 , prezentacja online )
 35. Feriel Lalami, Algierczycy przeciwko kodeksowi rodzinnemu: Walka o równo , Presses de Sciences Po ,, 368  s. ( ISBN  978-2-7246-8924-2 , prezentacja online )
 36. Rodrigue Blouin, Stosunki przemysowe w Quebecu: 50 lat ewolucji , Presses Université Laval,( ISBN  978-2-7637-7368-1 , prezentacja online )
 37. Leonardo Xavier da Silva, Estado e Politicas Públicas , PLAGEDER ( ISBN  978-85-386-0096-1 , prezentacja online )
 38. Axel Delmotte, Niezbdny w kulturze anglosaskiej ,, 440  pkt. ( ISBN  978-2-84472-261-4 , prezentacja online )
 39. Olivier Dabène, Wspóczesna Ameryka aciska , Armand Colin ,, 272  s. ( ISBN  978-2-200-61529-1 , prezentacja online ) , s.  1972-1981
 40. Jacques Adélaïde-Merlande, Wspóczesna historia Karaibów i Gujan: od 1945 do dnia dzisiejszego , Karthala ,, 248  s. ( ISBN  978-2-84586-252-4 , prezentacja online ) , s.  156
 41. Rodney L. Petersen, Divinings: Religion at Harvard: from its origins in New England Ecclesiastical History do 175. rocznicy Harvard Divinity School, 1636-1992 , Vandenhoeck & Ruprecht,( ISBN  978-3-647-55056-5 , prezentacja online )
 42. Organizacja Narodów Zjednoczonych. Departament Spraw Politycznych, Repertuar Praktyki Rady Bezpieczestwa: Suplement 1989-1992 , Publikacje Organizacji Narodów Zjednoczonych,, 1055  s. ( ISBN  978-92-1-137030-0 , prezentacja online )
 43. Olivier Compagnon, Julien Rebotier i Sandrine Revet, Wenezuela poza mitem: Chávez, demokracja, zmiana spoeczna , Ivry-sur-Seine, Éditions de l'Atelier ,, 238  s. ( ISBN  978-2-7082-4054-4 , prezentacja online )
 44. Dominique Carreau i Malcolm Nathan Shaw, Zbiór Kursów Akademii Prawa Midzynarodowego w Hadze. Dug zewntrzny , tom.  17, wydawnictwo Martinus Nijhoff,, 750  pkt. ( ISBN  978-90-411-0083-2 , prezentacja online )
 45. Roland Seroussi, Midzynarodowe prawo ochrony rodowiska , Dunod ,, 224  s. ( ISBN  978-2-10-058351-5 , prezentacja online )
 46. (es) Guillermo Endara  " na cidob.org
 47. Elí Evangelista Ramírez, Historia del trabajo social en México , Plaza y Valdes,, 177  s. ( ISBN  978-968-856-619-0 , prezentacja online )
 48. Odina Sturzenegger, Argentyna , Karthala ,, 370  pkt. ( ISBN  978-2-84586-357-6 , prezentacja online )
 49. Julio Labastida Martín del Campo, Antonio Camou, Noemí Luján Ponce, Transición democrática y gobernabilidad: México y América Latina , Flacso México, Plaza y Valdés,, 451  s. ( ISBN  978-968-856-899-6 , prezentacja online )
 50. Héctor Pavón, Los intelectuales y la politica en la Argentina: El combate por las ideas 1983-2012 , Penguin Random House Grupo Editorial Argentina,( ISBN  978-987-1786-37-4 , prezentacja online )
 51. Olivier Dabène, Ameryka aciska w czasach nowoytnych , Armand Colin ,, 272  s. ( ISBN  978-2-200-25411-7 , prezentacja online )
 52. Uldaricio Figueroa Pla, Manual deorganos internacionales , Editorial Jurídica de Chile,( prezentacja online )
 53. Geode Caribbean, The Antilles, Land zagroony , Karthala ,, 311  s. ( ISBN  978-2-86537-972-9 , prezentacja online )
 54. Carlos Salinas de Gortari, México, un paso difícil a la modernidad , Penguin Random House Grupo Editorial México,( ISBN  978-607-31-1948-1 , prezentacja online )
 55. Carlos María Vilas, Emergente Democracia en Centroamérica , Universidad Nacional Autónoma de México. Centro de Investigaciones,, 420  pkt. ( ISBN  978-968-36-2726-1 , prezentacja online )
 56. listopad 1989: el asesinato de los jesuitas w Salwadorze, testimonios y reflexiones , Universidad Iberoamericana,, 190  s. ( ISBN  978-968-859-045-4 , prezentacja online )
 57. (w) Robert D. McFadden,   Przemytnik narkotyków skazany za wysadzenie odrzutowca   na nytimes.com , New York Times ,(dostp 9 wrzenia 2016 )
 58. Florence Montreynaud, Przygoda kobiet XX-XXI wieku , Nathan ,, 916  s. ( ISBN  978-2-09-278423-5 , prezentacja online )
 59. Jean-François Fogel , Testament Pablo Escobara , Grasset ,, 210  pkt. ( ISBN  978-2-246-49629-8 , prezentacja online )
 60. Deklaracja Centroamericanos Presidentes en San Isidro de Coronado  " , na envio.org.ni
 61. David Marleya, Wars of the Americas: chronologia konfliktu zbrojnego w Nowym wiecie, 1492 do chwili obecnej , ABC-CLIO ,, 722  s. ( ISBN  978-0-87436-837-6 , prezentacja online )
 62. Chronologia polityczna obu Ameryk , Routledge ,( ISBN  978-1-135-35652-1 , prezentacja online ).
 63. Jacob Bercovitch i Judith Fretter, Regional Guide to International Conflict and Management od 1945 do 2003 , CQ Press,, 400  pkt. ( ISBN  978-1-4522-6736-4 , prezentacja online )
 64. (w) Patrick Peebles, Sownik historyczny Sri Lanki , Lanham (Md.), Rowman & Littlefield,( ISBN  978-1-4422-5585-2 , prezentacja online )
 65. Barthélémy Courmont, Geopolityka Japonii , Artege Editions,, 264  pkt. ( ISBN  978-2-36040-404-9 , prezentacja online ) , s.  116
 66. SC Bhatt, Gopal K. Bhargava, Ziemia i ludno stanów indyjskich i terytoriów zwizkowych: w 36 tomach. Mizoram , tom.  19, Wydawnictwo Gyan,, 230  pkt. ( ISBN  978-81-7835-375-3 , prezentacja online )
 67. Victor Ojeda-Mari, Kandyd i buddyzm , Lulu.com,( ISBN  978-1-4716-3846-6 , prezentacja online )
 68. Maurice Vaisse, stosunki midzynarodowe od 1945 roku , Armand Colin ,, 336  s. ( ISBN  978-2-200-60373-1 , prezentacja online )
 69. Jack Lu, Dwie twarze Tybetu , Pary, wydawnictwo Publibook,, 564  pkt. ( ISBN  978-2-342-00760-2 , prezentacja online ) , s.  71
 70. Jean-Paul Betbèze i André Chieng, 100 sów Chin: Co ja wiem »N° 3865 , Presses Universitaires de France,, 128  pkt. ( ISBN  978-2-13-061624-5 , prezentacja online )
 71. Alain Peyrefitte, Tragedia chiska , Fayard ,, 370  pkt. ( ISBN  978-2-213-64497-4 , prezentacja online )
 72. Dennis Mersereau, Podrcznik przetrwania w ekstremalnych warunkach pogodowych: 214 wskazówek, jak przetrwa najgorsze w naturze , Weldon Owen,, 241  s. ( ISBN  978-1-68188-084-6 , prezentacja online )
 73. Maurice Gaillard, Kambody Demokracja: Konstytucja 24 wrzenia 1993 roku , L'Harmattan ,, 186  pkt. ( ISBN  978-2-296-29380-9 , prezentacja online )
 74. Jean-Marc Balencie, Arnaud de La Grange, wiaty rebeliantów: partyzanci, milicje, grupy terrorystyczne , Michalon,, 1677  s. ( ISBN  978-2-84186-142-2 , prezentacja online )
 75. Danielle Domergue-Cloarec, Antoine Coppolani, op. cit , s.  99 .
 76. John Fairbank, Historia Chin od pocztków do wspóczesnoci , Tallandier ,, 749  s. ( ISBN  979-10-210-0222-7 , prezentacja online )
 77. (en) Harris M. Lentz, szefowie pastw i rzdów od 1945 r. , Routledge ,, 912  s. ( ISBN  978-1-134-26490-2 , prezentacja online ) , s.  689
 78. Renaud Egreteau, Historia wspóczesnej Birmy: kraina pretorianów , Fayard ,, 280  pkt. ( ISBN  978-2-213-66496-5 , prezentacja online )
 79. Alain Roux, Chiny w XX th  wieku , Armand Colin ,, 256  s. ( ISBN  978-2-200-35602-6 , prezentacja online )
 80. Thirumaavalavan, Uproot Hindutva: Ognisty gos panter wyzwolenia , Popularny Prakashan,, 248  s. ( ISBN  978-81-85604-79-4 , prezentacja online )
 81. François Ponchaud, Krótka historia Kambody: Ziemia Czerwonych Khmerów = , Magellan & Cie Éditions,, 208  pkt. ( ISBN  978-2-35074-330-1 , prezentacja online )
 82. Barry Rubin i Judith Colp Rubin, Chronologie wspóczesnego terroryzmu , Routledge ,, 405  pkt. ( ISBN  978-1-317-47464-7 , prezentacja online )
 83. Philippe Moreau Defarges, stosunki midzynarodowe. Kwestie regionalne , Próg ( ISBN  978-2-02-129146-9 , prezentacja online )
 84. (w) Katta G Murty, Studia przypadków w badaniach operacyjnych: Zastosowania optymalnego podejmowania decyzji , Nowy Jork, NY, Springer,( ISBN  978-1-4939-1007-6 , prezentacja online )
 85. Christophe Jaffrelot, Wspóczesne Indie: Od 1950 do dnia dzisiejszego , Fayard ,, 816  pkt. ( ISBN  978-2-213-64007-5 , prezentacja online )
 86. (w) Nicholas Khoo, Straty uboczne w rywalizacji chisko-sowieckiej i zerwanie sojuszu chisko-wietnamskiego , Nowy Jork, Columbia University Press ,, 267  s. ( ISBN  978-0-231-15078-1 , prezentacja online )
 87. Martial Dassé, Partyzanci w Azji Poudniowo-Wschodniej: Strategie Wojny Azjatyckiej , Fundacja Studiów Obrony Narodowej,, 270  pkt. ( ISBN  978-2-7384-1449-6 , prezentacja online )
 88. Lucy M. Rees, Mongolska muzyka filmowa: tradycja, rewolucja i propaganda , Routledge ,, 210  pkt. ( ISBN  978-1-317-09420-3 , prezentacja online )
 89. Jean-Pierre Digard Yann Richard Bernard Hourcade, Iran do XX th  wieku: od nacjonalizmu, islamu i globalizacji , Fayard ,, 508  s. ( ISBN  978-2-213-63961-1 , prezentacja online )
 90. Yves-Henri Nouailhat, Sylvie de La Foye, Stany Zjednoczone i Islam , Armand Colin ,, 224  s. ( ISBN  978-2-200-35597-5 , prezentacja online )
 91. Avi Shlaim, Lew Jordanu: ycie króla Husajna w wojnie i pokoju , Penguin UK,, 736  s. ( ISBN  978-0-14-190364-4 , prezentacja online )
 92. Hassan A. Barari, Israeli Politics and the Middle East Peace Process, 1988-2002 , Routledge ,( ISBN  978-1-134-35396-5 , prezentacja online )
 93. Charles Enderlin, The Great Blindness: Israel and the Irresistible Rise of Radical Islam , Albin Michel ,, 384  s. ( ISBN  978-2-226-21007-4 , prezentacja online )
 94. Pierre Razoux, Wojna iracko-iraska: pierwsza wojna w Zatoce 1980 -1988, EDI8,( ISBN  978-2-262-04355-1 , prezentacja online ) , s.  121, 483
 95. Kalendarium sprawy Blue Diamond  " , na jotman.blogspot.fr ,
 96. Thierry Kellner i Mohammed-Reza Djalili, Historia wspóczesnego Iranu , La Découverte ,, 128  pkt. ( ISBN  978-2-7071-6478-0 , prezentacja online )
 97. Bliski Wschód i Afryka Pónocna 2004 , Psychology Press,, 1370  s. ( ISBN  978-1-85743-184-1 , prezentacja online )
 98. Vineeta Yadav i Bumba Mukherjee, The Politics of Corruption in Dictatorships , Cambridge University Press ,( ISBN  978-1-107-08323-3 , prezentacja online )
 99. Brenda Shaffer, Borders and Brethren: Iran and the Challenge of Azerbeijani Identity , MIT Press ,, 268  s. ( ISBN  978-0-262-26468-6 , prezentacja online )
 100. E. O'Ballance, Wojna domowa w Libanie, 1975-92 , Springer,, 234  s. ( ISBN  978-0-230-37468-3 , prezentacja online )
 101. Roger J. Azzam, Liban, ledztwo w sprawie zbrodni: 30 lat wojny , Editions Cheminements,, 765  s. ( ISBN  978-2-84478-368-4 , prezentacja online )
 102. Alain Gresh i Dominique Vidal, The 100 Portes du Proche-Orient , Éditions de l'Atelier ,, 399  pkt. ( ISBN  978-2-7082-3244-0 , prezentacja online )
 103. E. O'Ballance, Islamski fundamentalistyczny terroryzm, 1979-95: The Iranian Connection , Springer,, 224  s. ( ISBN  978-0-230-37606-9 , prezentacja online )
 104. Cahiers de l'Orient , tom.  15-17, francuska firma wydawniczo-drukarsko-produkcyjna,( prezentacja online )
 105. Matthew Preston, Zakoczenie wojny domowej: Rodezja i Liban w perspektywie , IBTauris,, 322  s. ( ISBN  978-1-85043-579-2 , prezentacja online )
 106. Historia Unii Europejskiej - 1989  " , na europa.eu
 107. Claudio Giulio Anta, Ojcowie Europy: Siedem Portretów , Bruksela, Peter Lang ,, 180  pkt. ( ISBN  978-90-5201-069-4 , prezentacja online )
 108. Antoni Batista, Adiós a las armas: Una crónica del final de ETA , Penguin Random House Grupo Editorial España,, 304  pkt. ( ISBN  978-84-9992-152-5 , prezentacja online )
 109. Wycig z materiaów prasowych kampanii EMERGENCY AMAZON:,   Spotkania dyplomatyczne Chronologia Cacique Raoni we Francji   , na stronie raoni.com
 110. Guy Raimbault, Zrozum po prostu europejsk uni gospodarcz i finansow od czasu wprowadzenia euro: Historia i funkcjonowanie Unii Europejskiej - Polityka, obrona i bezpieczestwo Europa: Reforma instytucjonalna: Rozszerzenie Europy: Europejska konwencja i konstytucja , Prasa des Ponts,, 378  s. ( ISBN  978-2-85978-359-4 , prezentacja online )
 111. Timothy Brain, A History of Policing in England and Wales from 1974: A Turbulent Journey , OUP Oxford,, 464  s. ( ISBN  978-0-19-921866-0 , prezentacja online )
 112. Manzoor Hasan,   Dziesi lat imigracji  , ThirdWay , Hymns Ancient & Modern Ltd, tom.  12 N O  8,, s.  11 ( prezentacja online )
 113. Jacques Leruez, fenomen Thatcher , Editions Complexe ,, 336  s. ( ISBN  978-2-87027-386-9 , prezentacja online )
 114. Komunizm francuski i jego gminy , Éditions L'Âge d'Homme ( ISBN  978-2-8251-3408-5 , prezentacja online ) , s .  168, 178, 179
 115. Pierre Blaise, Evelyne Lentzen Xavier Mabille "  Bruksela wybory regionalne z 18 czerwca 1989 roku  " Tygodnik elektronicznej z CRISP , n o  1243,, s.  1-42 ( prezentacja online )
 116. Jean-Pierre Maury,   Konstytucja z 2 kwietnia 1976 r.   , http://mjp.univ-perp.fr ,
 117. (w) Joaquin Roy i Aimee Kanner, Od A do Z Unii Europejskiej , Lanham (Md.), Rowman & Littlefield,, 260  pkt. ( ISBN  978-0-8108-6869-4 , prezentacja online )
 118. Henry Valen,   The Storting Election of 1989: Polarization and Protest  , na stronie wiley.com ,
 119. Dyrektorium Nowoytnej Szlachty Gównych Domów Europy , Montreal, Kozma Pietrowicz Prutkow,( ISSN  1925-5594 , prezentacja online )
 120. Rok Zgromadzenia Narodowego =,   Regulamin COSAC   , na stronie assemblee-nationale.fr
 121. (w) Frédéric Bozo, Europe and the End of the Cold War: A Reappraisal , Londyn / Nowy Jork, Routledge ,, 288  s. ( ISBN  978-0-415-44903-8 , prezentacja online )
 122. Bernard Lecomte, Jean-Paul II i Gorbaczow: Szczyt dwóch Sowian - 15 min Historii , EDI8,, 30  pkt. ( ISBN  978-2-262-04801-3 , prezentacja online )
 123. Parlament Europejski,   Podstawowe prawa socjalne w Europie: cz II   , na stronie europarl.europa.eu
 124. Robert Ladrech, Socjaldemokracja i wyzwanie Unii Europejskiej , Lynne Rienner Publishers,, 165  s. ( ISBN  978-1-55587-902-0 , prezentacja online )
 125. Jean-Yves Potel, The 100 Doors to Central and Eastern Europe , Éditions de l'Atelier ,, 335  s. ( ISBN  978-2-7082-3321-8 , prezentacja online )
 126. Ron Christenson, Procesy polityczne w historii: od staroytnoci do wspóczesnoci , Transaction Publisher, 528  s. ( ISBN  978-1-4128-3125-3 , prezentacja online )
 127. Philippe Moreau Defarges, stosunki midzynarodowe. Global Issues , Le Seuil ( ISBN  978-2-02-129148-3 , prezentacja online )
 128. Henri Eyraud, Koniec zimnej wojny: perspektywy , Presses Universitaires Lyon,, 213  s. ( ISBN  978-2-7297-0438-4 , prezentacja online )
 129. Charles Zorgbibe, History of NATO , Complex Editions ,, 283  s. ( ISBN  978-2-87027-917-5 , prezentacja online )
 130. Viktor Meier, Jugosawia: Historia jej upadku , Routledge ,( ISBN  978-1-134-66511-2 , prezentacja online )
 131. Tom Gallagher, Nowoczesna Rumunia: koniec komunizmu, niepowodzenie reformy demokratycznej i kradzie narodu , NYU Press,, 430  pkt. ( ISBN  978-0-8147-3201-4 , prezentacja online )
 132. Wiaczesaw Avioutskii, Geopolityka Kaukazu , Armand Colin ,, 288  s. ( ISBN  978-2-200-35677-4 , prezentacja online ) , s.  121, 124, 127
 133. Yves Tomi, Serbia od ksicia Miloa do Miloevia ,, 165  s. ( ISBN  978-90-5201-203-2 , prezentacja online )
 134. Jean-Pierre Capèle, Niemcy wczoraj i dzi , Hachette Éducation Technique,, 160  pkt. ( ISBN  978-2-01-181261-2 , prezentacja online )
 135. Anne-Marie Lizin, Kosowo, nieunikniona niepodlego , Luc Pire Éditions,, 106  pkt. ( ISBN  978-2-87415-771-4 , prezentacja online )
 136. Bennett Kovrig, Of Walls and Bridges: Stany Zjednoczone i Europa Wschodnia , NYU Press,, 425  pkt. ( ISBN  978-0-8147-4612-7 , prezentacja online )
 137. Ulrich Pfeil, NRD i Zachód, 1949-1990 , Presses Sorbonne Nouvelle,, 536  pkt. ( ISBN  978-2-910212-15-5 , prezentacja online )
 138. Thierry de Montbrial, Dwadziecia lat, które wywróciy wiat do góry nogami: Od Berlina do Pekinu , Dunod ,, 596  s. ( ISBN  978-2-10-053618-4 , prezentacja online )
 139. (w) Svetlana Savranskaya, Arcydziea historii: pokojowy koniec zimnej wojny w Europie Wschodniej 1989 , Budapeszt/Nowy Jork, Central European University Press,, 730  pkt. ( ISBN  978-963-9776-77-7 , prezentacja online )
 140. Dennis Deletant, Ceauescu and the Securitate: Coercion and Dissent in Romania, 1965-1989 , ME Sharpe,, 424  s. ( ISBN  978-1-56324-633-3 , prezentacja online )
 141. S. Mandel,   Odrodzenie sowieckiego ruchu robotniczego: strajk górników z lipca 1989 r.  , Polityka i spoeczestwo , tom.  18, n o  3,, s.  381-404 ( prezentacja online )
 142. Richard C. Frucht, Europy Wschodniej: Wprowadzenie do ludzi, Ziemia i Kultury , vol.  1, ABC-CLIO ,, 325  pkt. ( ISBN  978-1-57607-800-6 , prezentacja online )
 143. Sympozjum , tom.  26, Encyclopaedia universalis,( prezentacja online )
 144. Frédéric Delorca, Abchazja: Odkrywanie Republiki ocalaych , abd,( prezentacja online )
 145. Paul Jackson, DDR, Das Ende Eines Staates , Manchester University Press ,, 224  s. ( ISBN  978-0-7190-3818-1 , prezentacja online )
 146. Xavier Follebouckt Xavier, Zamroone konflikty przestrzeni postsowieckiej: Geneza i problemy , Presses Universitaires de Louvain ,( ISBN  978-2-87558-192-1 , prezentacja online )
 147. Xavier Deleu, Naddniestrze: beczka prochu Europy , Hugo et Compagnie,, 223  s. ( ISBN  978-2-7556-0055-1 , prezentacja online )
 148. Alain Renaut, Encyklopedia wspóczesnej kultury politycznej , Hermann ,, 2143  s. ( ISBN  978-2-7056-7018-4 , prezentacja online )
 149. Albert Legault, Sze miesicy, które wstrzsny wiatem , PUQ,, 316  pkt. ( ISBN  978-2-7605-2228-2 , prezentacja online )
 150. Alojzy Nowak, Konstanty Adam Wojtaszczyk, ukasz Zamcki, Polska w Unii Europejskiej , SCHEDAS,, 150  pkt. ( ISBN  978-84-16558-12-4 , prezentacja online )
 151. Niemcy, Europa rodkowo-Wschodnia , Éditions L'Âge d'Homme ,, 242  s. ( ISBN  978-2-8251-0842-0 , prezentacja online )
 152. Richard Dessens, Political History of the World since 1943 , Editions Publibook ( ISBN  978-2-7483-5253-5 , prezentacja online )
 153. Robert, Ostatni taniec na murze: Berlin, 1989-1990 , Odile Jacob ,, 282  s. ( ISBN  978-2-7381-0161-7 , prezentacja online )
 154. Miklós Molnár, Democracy Rises in the East: Civil Society and Communism in Eastern Europe: Poland and Hungary , Graduate Institute Publications,( ISBN  978-2-940549-33-7 , prezentacja online )
 155. Wielkie artykuy Universalis. Wgry: Geografia, Gospodarka, Historia i Polityka , tom.  54, Encyklopedia Universalis,( prezentacja online )
 156. Albert Legault, op. cit , s.  120 .
 157. Maurice Vaïsse, Stosunki midzynarodowe od 1945 roku , Armand Colin ,, 336  s. ( ISBN  978-2-200-60373-1 , prezentacja online )
 158. Europa Publications Limited, A Political Chronology of Europe = , Psychology Press,, 364  s. ( ISBN  978-1-85743-113-1 , prezentacja online )
 159. Sprawozdanie z debat , Rada Europy,, 880  s. ( ISBN  978-92-871-1908-7 , prezentacja online )
 160. Albert Legault, op. cit , s.  147 .
 161. Brigitte Stern, 20 lat orzecznictwa Midzynarodowego Trybunau Sprawiedliwoci: 1975-1995 , wydawnictwo Martinus Nijhoff,, 1  pkt. ( ISBN  978-90-411-1122-7 , prezentacja online )
 162. Gina Stoiciu, Jak rozumie wiadomoci: komunikacja i inscenizacja , PUQ,, 242  s. ( ISBN  978-2-7605-1860-5 , prezentacja online )
 163. Rada Europy, dokumenty posiedze , Strasburg,, 310  pkt. ( ISBN  978-92-871-1999-5 , prezentacja online )
 164. Raport o kontroli zbroje i rozbrojeniu oraz o zmianach w bilansie si wojskowych 1989/90: (1 lipca 1989-30 czerwca 1990) , Biuro Prasy i Informacji Rzdu Federalnego,( prezentacja online )
 165. Albert Legault, op. cit , s.  164 .

Zobacz równie

Bibliografia

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat 1989 , były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat 1989 i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o 1989 na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Adrian Cieślak

Dla takich jak ja szukających informacji na temat 1989 , jest to bardzo dobra opcja.

Tom Walczak

W tym poście o 1989 dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.

Norbert Chrzanowski

Świetny post o 1989 .

Bohdan Rutkowski

Wreszcie artykuł o 1989 , który jest łatwy do przeczytania.